(8-448) 49100

Mokyklos gatvė 3, Plateliai 90421

  plateliumm@plunge.lt

Platelių meno mokyklos nuostatai              

Mokyklos vidaus kontrolės politika           

Mokyklos darbuotojų nuotolinio darbo tvarkos aprašas   

Mokinių priėmimo tvarkos aprašas