(8-448) 49100

Mokyklos gatvė 3, Plateliai 90421

  plateliumm@plunge.lt

2021 metų finansinių ataskaitų rinkiniai

IV ketvirtis
Finansų ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

III ketvirtis
Finansų ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas      

Pažyma apie mokėtinas ir gautinas sumas               


2020 metų finansinių ataskaitų rinkiniai

Biudžeto išlaidų sąmątos vykdymas 2020 I- as ketvirtis 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2020 II- as ketvirtis