(8-448) 49100

Mokyklos gatvė 3, Plateliai 90421

  plateliumm@plunge.lt

2021 metų finansinių ataskaitų rinkiniai

 

2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys                               

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2021 m.                   

Finansų ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021 m.

IV ketvirtis
Finansų ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas               

III ketvirtis
Finansų ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas               

Pažyma apie mokėtinas ir gautinas sumas                       


2020 metų finansinių ataskaitų rinkiniai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2020 I- as ketvirtis 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2020 II- as ketvirtis