(8-448) 49100

Mokyklos gatvė 3, Plateliai 90421

  plateliumm@plunge.lt

 

 

Plungės rajono Platelių meno mokykla skelbia pretendentų atranką laisvoms varinių pučiamųjų ir gitaros  mokytojų pareigybėms užimti nuo 2021-09-07.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo vieta – Kulių skyrius.

Numatomas nepilnas darbo krūvis.

Mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7.43 – 8.62 (priklausomai nuo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos).

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1) aukštasis išsilavinimas ar jam prilygstantis išsilavinimas;

2) pedagogo kvalifikacija (mokytojo pareigybei)

3) darbo patirtis;

4) gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;

5)mokėjimas dirbti kompiuteriu;

6) pareigingumas, darbštumas, iniciatyvumas, nepriekaištingas elgesys ir profesinė reputacija.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. Gyvenimo aprašymą;
  5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  6. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją;
  7. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis). Pokalbis numatomas 2021 m. rugsėjo 6 dieną.

Aukščiau įvardintus dokumentus siųsti iki 2021 m. rugsėjo 3 d., 15.00 valandos el. pašto adresu plateliumm@plunge.lt  , informacija pasiteirauti telefonu +370 615 67887.

 

Tik reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu arba telefonu kada bus kviečiami pokalbiui.